Suffa Nedir?

Suffa nebevî bir model ve örnektir. Efendimiz’in (sas)
talim ve terbiye sahasında cihana bıraktığı en derin
izlerden biridir.

Kadın-erkek herkese kifayet miktarı ilmin farz olduğu Efendimiz’in (sas) beyanı ile sabittir. Çünkü ilim, marifet ve hikmet müminlerin olmazsa olmazı,
kulluk vazifelerini yerine getirebilmeleri için lazım olan en önemli azıklarıdır.

Allah’ın kulları Allah’ın evlerinden herhangi bir evde, mekanda  Allah’ın rızası için bir araya gelip gayret sarf ediyorsa işte orası suffa meclisidir.

Neden Suffa Meclisleri?

  • Kifayet miktarı ilmi elde etmek için
  • Dünyaya dalıp ahireti unutmamak için
  • Cennetin kokusunu buralardan hissedebilmek için
  • Duygu, düşünce ve eylem birlikteliklerini sağlamak için
  • Yorgunluğa düşüp, asli vazifeleri aksatmamak için
  • El ele verip Selam yurdu olan Cennete yürüyebilmek için
  • Tebliğ ve davet ile sorumluluğumuzu yerine getirebilmek için

Suffa Meclislerinin Müfredatı

• Hazırlanan müfredat on yıl devam edecektir.
• Derslerimizde belirlenen müfredat kitabı takip edilecektir.
• Haftada bir ders olmak üzere, her yıl toplam 32 ders sürecektir.
• Derslerin başlangıç ayı Ekim, bitiş ayı Mayıs olacaktır.
• İlk beş yıllık program şu şekildedir:

1. Yıl: Hadis
2. Yıl: Siyer 
3. Yıl: İlmihal
4. Yıl: Kur’an
5. Yıl: Akaid