Siyer Dersleri

Siyer Dersleri kitabı, diğer Suffa Meclisleri müfredatları gibi 32 dersten oluşuyor. Bu 32 derslik müfredat, aslına bakarsanız üç temel konudan/bölümden oluşmaktadır.

İlki: 1-13. dersleri arası, bir yönüyle bir usûl denemesi de olabilecek “Neden ve Nasıl Siyer Öğrenmeliyiz?” sorularına cevap aranan derslerdir. 13 ders boyunca bu konuda birçok mesele ele alınmış, siyerden daha fazla istifade etmek için nelere dikkat edilmesi gerektiği nazarlara verilmiştir.

14. ders, arabir ders sayılabilir; bu derste özellikle câhil ve câhiliye kavramı üzerinde durulmuş, bir yönü ile okuyucu Siyer Coğrafyası konusuna hazırlanmıştır.

İkincisi: 15- 27. dersleri arası, Siyer Coğrafyası bölümüdür. Kitabın en geniş bölümünü oluşturan bu kısımda, Hz. Peygamber’in (sas) kutlu hayatının geçtiği o zemin birçok farklı yönü ile ele alınmaya çalışılmıştır. Coğrafyanın özelliklerinden Kâbe’nin tarihine, Zemzem’in tarihçesinden bölgenin iklimine, beklenen son peygamber olgusundan bölgenin sosyal yapısına, kültürel yapıdan bölgede var olan dini grupların inanç ve yapılarına kadar birçok konu bu bölümde ele alınmıştır.

Üçüncüsü: 28-32 dersleri arası, Görev ve Sorumlulukları Açısından Hz.Peygamber kısmıdır. Bu son 5 derste detaylı denilebilecek bir düzeyde Hz.Peygamber’in (sas) görevleri ve yetkileri ele alınmış, siz kıymetli okuyucularımıza bir yönü ile Hz. Peygamber’in (sas) ümmeti ile arasında olan hukukun ne olması gerektiği konusunda mesajlar verilmeye çalışılmıştır.

PDF İndir Satın Al