Sahabe Dersleri

Suffa Meclisleri’nin  “Sahâbe Dersleri”  her yıl hazırlanan müfredata uygun bir şekilde 32 ders olarak hazırlandı.

1. derste,“Sahâbenin Önemi Değer ve Konumu” başlığında, sahâbe kavramı üzerinde duruldu. Hem hadis âlimlerimizin hem de usûl âlimlerimizin bu konuda verdikleri tanımlar aktarıldı.

2. dersten 32. derse kadar ise Hz. Ebû Bekir’den başlayıp, Enes b. Mâlik ile biten 31 sahâbî hakkında bilgiler verildi. Elden geldiğince özetlemeye çalışsak da o bereketli hayatlar sayfalara sığmadı. Bundan dolayı her yıl ki müfredata göre bu yıl ki müfredat biraz daha hacimli oldu. Ancak okuma ve anlatım konu itibari ile rahat olduğu için hacim gözümüzü korkutmamalıdır.

Sahâbe Dersleri müfredatımızın içeriği de oldukça zengin… Her dersin başında, Kur’ân İklimi ve Nebevî Seda bölümlerinde bir âyet ve hadis yer aldı.

Sahâbe Tablosu kısmında o sahâbî efendimiz ile alakalı kimlik bilgilerine yer verildi.

Hakkında İnen Âyet bölümünde, sebeb-i nüzûl kitaplarımızda geçtiği üzere, o sahâbî efendimiz ile alakalı inen bir âyet seçilerek, âyet-sahâbî ilişkisine dikkat çekildi.

Hz. Peygamber’in (sas) Dilinden kısmında, o sahâbî efendimiz hakkında Hz. Peygamber’in (sas) bir hadisine yer verildi.

Rivayet Ettiği Hadis bölümünde, o sahâbî efendimizin bizzat kendi rivayet ettiği bir hadis aktarıldı.

Kendi Lisanından kısmında ise o sahâbî efendimizin bir sözüne yer verildi.

Şâhidlerin Dilinden bölümünde ise o sahâbî efendimizi bizzat görmüş ya başka bir sahâbînin veya tabiîn neslinden birinin bir sözü aktarıldı.

Âlimlerin Dilinden kısmında ise sonradan gelen âlimlerden birinin o sahâbî efendimiz ile alakalı bir sözüne yer verildi.

Alınması Gereken Mesajlar bölümünde ise o sahâbî efendimizin hayatından çıkarılacak dersler maddeler halinde aktarıldı.

PDF İndir Satın Al