Kuran Bilinci Dersleri

Suffa Meclisleri’nin dördüncü yılında konu, aziz kitabımız olan Kur’ân-ı Kerîm’di. 32 ders boyunca Kur’ân-ı Kerîm’i farklı yönleriyle tanımaya, onunla derin ve daha samimi bir şekilde tanışmaya, elbette meseleyi sadece bilgi boyutunda bırakmadan o hakikatleri hayatımıza taşımaya çalışacağız.

Kitabın mübeyyini konuşuyor: “Gerçekten Allah, bu kitap ile bazı toplulukları yüceltir, bazılarını ise alçaltır.” [Müslim, “Müsâfirîn”, 269].

Vallahi böyle…

Tarih, bu söze en gür sedayla “Sadakte yâ Resûlallah!” diyor.

Kitaba uyanlar yüceldi; Esfel-i Sâfilîn’den Ahsen-i Takvîm’e…

Kitaba uyanlar yüceldi; kölelikten özgürlüğe…

Kitaba uyanlar yüceldi; değersizlikten ulviliğe…

Kitabın dirilten sedasına uyanlar, kendilerinin dünyanın sahibi değil, şahidi olduklarını anladılar…